Översättningar av facktexter från svenka till tyska

  • Teknik
  • Anläggningar
  • Standarder

Jag har levererat kvalificerade facköversättningar till nöjda kunder
sedan 1990. För att kunna hålla hög kvalitet på de översättningar jag
levererar, översätter jag främst inom de ämnesområden jag förstår
mig på. Mina specialämnen ser du ovan - klicka på respektive fack
för närmare upplysningar.

Jag  är medlem i följande organisationer:

  • SFÖ (Sveriges Facköversättarförening)
  • AHK (Tysk-Svenska Handelskammaren)
  • Svenska Handelskammaren

Schwedischer Verband der Fachübersetzer