Priser

Priser  för översättningar från svenska, norska, danska till tyska kan beräknas som nedan:

  • per rad (55 nedslag/rad) måltext, EUR 1,00 – 1,40
  • per ord måltext, EUR 0,11 – 0,15
  • fast pris, efter överenskommelse


Priserna beräknas beroende på svårighetsgrad, format, längd, etc.

För kunder i Tyskland läggs MWST (Moms) till.